Om te meten hoeveel brandstof een auto verbruikt en of hij voldoet aan de strikte grenswaarden voor uitlaatemissies, worden alle nieuwe auto's getest volgens een gestandaardiseerde procedure. Sinds 1 september 2017 is in de hele EU de nieuwe “Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicle Test Procedure” (WLTP) van kracht voor nieuwe personenwagens. Dit is de opvolger van de NEDC (de nieuwe Europese rijcyclus), die vanaf 1992 werd gebruikt. Op deze pagina vindt u naast de belangrijkste feiten over de WLTP en hoe die verschilt van de NEDC ook informatie over de EURO 6d-TEMP-norm en hoe die verband houdt met de procedure voor emissies in reële rijomstandigheden (RDE).

Vorige
  • De WLTP-rijcyclus omvat verscheidene fasen, die gebaseerd zijn op dagelijkse rijprofielen van automobilisten overal ter wereld. In vergelijking met de NEDC is de cyclus dynamischer, staat de auto minder stil en rijdt hij sneller gedurende langere tijdspannes om moderne rijsituaties beter te weerspiegelen.

    Elke combinatie van motor en versnellingsbak voor een zeker voertuigtype wordt getest, zowel met de zuinigste als met de minst zuinige uitrusting. De invoer van de WLTP heeft waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissies opgeleverd die hoger zijn, maar nu tegelijk ook dichter aanleunen bij de werkelijkheid.

    Watch video: What is the WLTP Driving Cycle?
Volgende
Vorige
  • WLTP: realistischere verbruikscijfers.

    De nieuwe WLTP-rijcyclus houdt rekening met situaties die dichter dan de NEDC-norm aanleunen bij de dagelijkse praktijk. Zo kunt u uw dagelijks verbruik beter inschatten.

    Watch video: What is new?
Volgende

VRAGEN OVER DE NIEUWE VERBRUIKSCIJFERS.

Waarom is de NEDC-cyclus verouderd?

De NEDC-cyclus (New European Driving Cycle) werd in 1992 geïntroduceerd maar de auto's, de wegen en het rijgedrag zijn sindsdien sterk veranderd. De NEDC is een artificiële laboratoriumtest en is enkel bedoeld om verschillende auto's te vergelijken, niet om het normale verbruik weer te geven. Dat impliceert ook dat het reële verbruik sterk kan verschillen van de NEDC-cijfers. De voornaamste redenen daarvoor zijn:


• De theoretische rijprofielen stemmen niet overeen met de werkelijke profielen.
• Onvoldoende acceleraties.
• Te veel stopfasen.
• Houdt geen rekening met hogere snelheden (bv. op snelwegen). Daardoor ligt de gemiddelde snelheid te laag.
• De opgelegde schakelpunten worden bepaald door het type overbrenging en zijn dus bijv. dezelfde voor alle auto's met handgeschakelde versnellingsbak.
• Er wordt geen rekening gehouden met optionele uitrusting.

Wat meet de NEDC-metingcyclus?

De NEDC-cyclus is wettelijk verplicht voor alle wagens sinds 1992. Hij steunt op een eerder theoretisch rijprofiel en bestaat uit twee delen: in de eerste 13 minuten simuleert de test stadsverkeer met tal van stop-startfasen. Het tweede deel bestaat uit een rit buiten de stad bij een maximumsnelheid van 120 km/u.

Wat zijn de vier delen van de WLTP-cyclus?

Om het brandstofverbruik op een realistischere manier te bepalen, is de WLTP-cyclus gebaseerd op een wereldwijd statistisch onderzoek van werkelijke rijprofielen. De WLTP-cyclus omvat vier delen met verschillende gemiddelde snelheden, die doorgaans representatief zijn voor rijprofielen uit de hele wereld: laag, middelhoog, hoog en extra hoog. Elke fase omvat verscheidene niveaus van accelereren, remmen, stoppen, enz. die de dagelijkse rijomstandigheden weerspiegelen.

Wat is het verschil tussen NEDC en WLTP?

Sinds de NEDC-cyclus in 1992 werd gelanceerd, zijn de auto's en rijstijlen gevoelig veranderd. De WLTP-parameters werden verfijnd zodat ze dichter aanleunen bij de werkelijke omstandigheden. Ze onderscheiden zich door:


• Langere cyclustijden (30 min. vs. 20 min.)
• Kortere stoptijden (13% vs. 25%)
• Langere afstanden (ongeveer 23 km vs. 11 km)
• Hogere snelheden (max. 130 km/u vs. 120 km/u)
• Bijna 50% hogere gemiddelde snelheden
• Krachtigere maximale acceleratie en meer acceleratiefasen
• Ongeveer 20-30% hoger rijvermogen gebaseerd op meer dynamische rijsituaties
• Een realistischere bepaling van de rijweerstand voor verbruikstests
• Rekening te houden met de optionele uitrusting in de wagen


De waarden behaald met de WLTP-cyclus zullen wereldwijd vergelijkbaar zijn, terwijl de NEDC-waarden enkel voor Europa gelden.

DIT KAN U INTERESSEREN:

Meer dan brandstof besparen - Opel Eco Training
Close

De "Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicle Test Procedure" (WLTP) werd op 1 september 2017 geïntroduceerd voor nieuwe voertuigtypes. 12 maanden later werd ze verplicht voor alle personenwagens en verving ze daarmee de oude ‘New European Driving Cycle’ (NEDC). Het gaat nog steeds om een laboratoriumtest, maar de WLTP werd ingevoerd om klanten gegevens over brandstofverbruik te verschaffen die dichter aanleunen bij hun echte rijgedrag en om meer transparantie te bieden.

 

Bij de WLTP wordt rekening gehouden met:
• een realistischere rijdynamiek en buitentemperatuur
• een langere testafstand
• hogere gemiddelde en topsnelheden
• minder stilstandtijd
• vaker remmen en accelereren

 

Ook optionele uitrusting heeft een invloed op de waarden die worden bepaald volgens de WLTP-rijcyclus.

Close

Terwijl de huidige NEDC-cyclus verbruikscijfers 'in de stad, buiten de stad en over de gemengde cyclus' bepaalt op basis van een theoretisch rijprofiel, gebruikt de WLTP 'reële' rijprofielen die werden afgeleid uit een wereldwijd statistisch onderzoek. De WLTP-cyclus is opgesplitst in vier delen, met verschillende gemiddelde snelheden: laag, middelhoog, hoog en extra hoog. Elk onderdeel omvat verscheidene rijfasen, stops, acceleratie- en remfasen, enz. die de dagelijkse profielen weerspiegelen. Elke motor-transmissiecombinatie wordt getest met de zuinigste en minst zuinige uitrusting.

 

Opel zal dan ook elk model in zijn gamma testen, te beginnen met de Astra. De gepubliceerde waarden geven voor elke motor-transmissiecombinatie een bereik van het laagste tot het hoogste gemeten verbruik aan. Dat geeft een goede indicatie van het te verwachten reële verbruik van elk model.

 

Opgelet: De waarden van de WLTP-cyclus worden bepaald door middel van een gestandaardiseerde, vooraf bepaalde rijcyclus op een testbank.