Opel geeft het voorbeeld: voortaan kunt u op deze pagina verbruikswaarden vinden die gebaseerd zijn op de toekomstige WLTP-rijcyclus (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Deze WLTP-rijcyclus wordt in de herfst van 2017 wettelijk van kracht en in tegenstelling tot de huidige, wettelijk voorgeschreven NEDC (New European Driving Cycle) sluit hij nauwer aan bij het reële rijgedrag van vandaag. Op die manier maken we het onze klanten nu al mogelijk om het dagelijkse verbruik van hun Opel beter in te schatten. De eerste auto die we volgens de nieuwe cyclus gemeten hebben, is de Astra. Andere modellen volgen later dit jaar.

Vorige
Volgende

*Volgens de Verorderingen R (EU) 715/2007 en R (EU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn). Deze cijfers verwijzen niet naar een specifiek voertuig en maken geen deel uit van een commercieel aanbod. Ze worden alleen vermeld om een vergelijking tussen de verschillende voertuigtypen mogelijk te maken.

 

** Het kleinste getal vertegenwoordigt de laagste waarde die werd gemeten tijdens de vier fases van de WLTP-cyclus, afgelegd met een voertuig voorzien van de voor het verbruik meest gunstige uitrusting in de vermelde motor-versnellingsbakcombinatie. Het grootste getal betreft het hoogst gemeten verbruik tijdens de vier fases van de WLTP-cyclus, afgelegd met een voertuig met de voor het verbruik meest ongunstige uitrusting. Meer details

Vorige
 • WAT IS DE WLTP-RIJCYCLUS?

  De WLTP-cyclus omvat verscheidene fasen gebaseerd op dagelijkse rijprofielen van automobilisten overal ter wereld.

  Video bekijken: wat is de WLTP-rijcyclus?
Volgende
Vorige
 • UW VOORDELEN: REALISTISCHERE VERBRUIKSGEGEVENS.

   

  De WLTP-cyclus houdt rekening met omstandigheden die dichter aanleunen bij de dagelijkse praktijk. Zo kunt u beter inschatten hoeveel een auto in reële omstandigheden verbruikt.

  Video bekijken: Wat is het verschil?
Volgende
Vorige
 • BRANDSTOF BESPAREN IS KINDERSPEL

  Factoren zoals het design van de auto en het weer beïnvloeden het verbruik zonder dat u er iets aan kunt veranderen. Maar wist u dat u tot 1/3 van uw verbruik zelf in de hand hebt?

  Video bekijken: Besparingstips
Volgende

VRAGEN OVER DE NIEUWE VERBRUIKSCIJFERS.

Waarom is de NEDC-cyclus verouderd?

De NEDC-cyclus (New European Driving Cycle) werd in 1992 geïntroduceerd maar de auto's, de wegen en het rijgedrag zijn sindsdien sterk veranderd. De NEDC is een artificiële laboratoriumtest en is enkel bedoeld om verschillende auto's te vergelijken, niet om het normale verbruik weer te geven. Dat impliceert ook dat het reële verbruik sterk kan verschillen van de NEDC-cijfers. De voornaamste redenen daarvoor zijn:

 

• De theoretische rijprofielen stemmen niet overeen met de werkelijke profielen.
• Onvoldoende acceleraties.
• Te veel stopfasen.
• Houdt geen rekening met hogere snelheden (bv. op snelwegen). Daardoor ligt de gemiddelde snelheid te laag.
• De opgelegde schakelpunten worden bepaald door het type overbrenging en zijn dus bijv. dezelfde voor alle auto's met handgeschakelde versnellingsbak.
• Er wordt geen rekening gehouden met optionele uitrusting.

Wat meet de NEDC-metingcyclus?

De NEDC-cyclus is wettelijk verplicht voor alle wagens sinds 1992. Hij steunt op een eerder theoretisch rijprofiel en bestaat uit twee delen: in de eerste 13 minuten simuleert de test stadsverkeer met tal van stop-startfasen. Het tweede deel bestaat uit een rit buiten de stad bij een maximumsnelheid van 120 km/u.

Wat zijn de vier delen van de WLTP-cyclus?

Om het brandstofverbruik op een realistischere manier te bepalen, is de WLTP-cyclus gebaseerd op een wereldwijd statistisch onderzoek van werkelijke rijprofielen. De WLTP-cyclus omvat vier delen met verschillende gemiddelde snelheden, die doorgaans representatief zijn voor rijprofielen uit de hele wereld: laag, middelhoog, hoog en extra hoog. Elke fase omvat verscheidene niveaus van accelereren, remmen, stoppen, enz. die de dagelijkse rijomstandigheden weerspiegelen.

Wat is het verschil tussen NEDC en WLTP?

Sinds de NEDC-cyclus in 1992 werd gelanceerd, zijn de auto's en rijstijlen gevoelig veranderd. De WLTP-parameters werden verfijnd zodat ze dichter aanleunen bij de werkelijke omstandigheden. Ze onderscheiden zich door:

 

• Langere cyclustijden (30 min. vs. 20 min.)
• Kortere stoptijden (13% vs. 25%)
• Langere afstanden (ongeveer 23 km vs. 11 km)
• Hogere snelheden (max. 130 km/u vs. 120 km/u)
• Bijna 50% hogere gemiddelde snelheden
• Krachtigere maximale acceleratie en meer acceleratiefasen
• Ongeveer 20-30% hoger rijvermogen gebaseerd op meer dynamische rijsituaties
• Een realistischere bepaling van de rijweerstand voor verbruikstests
• Rekening te houden met de optionele uitrusting in de wagen

 

De waarden behaald met de WLTP-cyclus zullen wereldwijd vergelijkbaar zijn, terwijl de NEDC-waarden enkel voor Europa gelden.

Close

Terwijl de huidige NEDC-cyclus verbruikscijfers 'in de stad, buiten de stad en over de gemengde cyclus' bepaalt op basis van een theoretisch rijprofiel, gebruikt de WLTP 'reële' rijprofielen die werden afgeleid uit een wereldwijd statistisch onderzoek. De WLTP-cyclus is opgesplitst in vier delen, met verschillende gemiddelde snelheden: laag, middelhoog, hoog en extra hoog. Elk onderdeel omvat verscheidene rijfasen, stops, acceleratie- en remfasen, enz. die de dagelijkse profielen weerspiegelen. Elke motor-transmissiecombinatie wordt getest met de zuinigste en minst zuinige uitrusting.

 

Opel zal dan ook elk model in zijn gamma testen, te beginnen met de Astra. De gepubliceerde waarden geven voor elke motor-transmissiecombinatie een bereik van het laagste tot het hoogste gemeten verbruik aan. Dat geeft een goede indicatie van het te verwachten reële verbruik van elk model.

 

Opgelet: De waarden van de WLTP-cyclus worden bepaald door middel van een gestandaardiseerde, vooraf bepaalde rijcyclus op een testbank.

Close

De verbruikscijfers gemeten met de 'New European Driving Cycle' (NEDC) zijn nauwkeurig en gemakkelijk vergelijkbaar maar zijn verre van perfect. Sinds de NEDC-cyclus wettelijk van kracht werd, zijn de auto's en individuele rijstijlen sterk veranderd. Om die nieuwe omstandigheden beter te weerspiegelen, werd de 'Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure' (WLTP) gedefinieerd.

 

Deze nieuwe cyclus houdt voortaan rekening met:

 • Een realistischere rijstijl en buitentemperatuur
 • Grotere testafstanden
 • Hogere gemiddelde en maximale snelheden
 • Kortere stops
 • Meer rem- en acceleratiefases

 

Ook de invloed van de optionele uitrusting speelt een rol in de WLTP-rijcyclus. Deze nieuwe rijcyclus wordt in het najaar van 2017 wettelijk verplicht voor alle autoconstructeurs.

Close

Het dagelijkse brandstofverbruik van een wagen hangt voor een groot deel af van het individuele gebruiksprofiel en de plaats waar de auto wordt gebruikt: stadsverkeer, plattelandswegen of snelwegen. Die verschillen worden beter in rekening gebracht bij de WLTP-cyclus. In plaats van enkel het verbruik te berekenen 'in de stad, buiten de stad en over de gemengde cyclus' (zoals voorgeschreven door de Europese Verordeningen 715/2007 en 692/2008) op basis van een eerder theoretisch rijprofiel, omvat de WLTP-cyclus vier individuele waarden voor verscheidene rijprofielen (laag, middelhoog, hoog en extra hoog) gebaseerd op statistische onderzoeken en de analyse van gebruikersprofielen en gemiddelden. Bovendien is de WLTP-cyclus veel dynamischer dan de NEDC-cyclus en gebruikt hij krachtigere acceleraties, een hogere gemiddelde snelheid en een hogere topsnelheid.

 

De waarden die vanaf juni 2016 worden gepubliceerd voor de Opel Astra vormen een bereik dat als volgt moet worden geïnterpreteerd. De lage waarde is de laagste waarde uit de vier fasen van de WLTP-cyclus, behaald met de Astra-versie die de laagste verbruikscijfers voor de specifieke motor-transmissiecombinatie laat optekenen. De hoge waarde is de hoogste waarde uit de vier fasen van de WLTP-cyclus, behaald met de Astra-versie die de hoogste verbruikscijfers voor de specifieke motor-transmissiecombinatie laat optekenen. De behaalde waarden bieden dus een goed overzicht en een nuttige indicatie van het te verwachten verbruik.

 

Opgelet: De waarden van de WLTP-cyclus worden bepaald door middel van een gestandaardiseerde, vooraf bepaalde rijcyclus op een testbank.

Close

De WLTP-cyclus ('Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure') komt tegemoet aan de voornaamste kritiek op de NEDC-cyclus ("New European Driving Cycle"). De NEDC-cyclus is de huidige meetmethode, die werd bepaald door de Europese Verordeningen 715/2007 en 692/2008 en is nog steeds wettelijk verplicht als basis voor de publicatie van verbruiks- en emissiecijfers. De nieuwe rijcyclus steunt in het bijzonder op een rijprofiel dat veel dichter aanleunt bij de dagelijkse realiteit en wordt niet gewoon gemeten voor een specifiek uitrustingsniveau, maar houdt ook rekening met de invloed van bijkomende optionele uitrusting.

 

Het dagelijkse brandstofverbruik van een wagen hangt voor een groot deel af van het individuele gebruiksprofiel en de plaats waar de auto wordt gebruikt: stadsverkeer, plattelandswegen of snelwegen. Die verschillen worden beter in rekening gebracht bij de WLTP-cyclus. In plaats van enkel het verbruik te berekenen 'in de stad, buiten de stad en over de gemengde cyclus' (zoals voorgeschreven door de Europese Verordeningen 715/2007 en 692/2008) op basis van een eerder theoretisch rijprofiel, omvat de WLTP-cyclus vier individuele waarden voor verscheidene rijprofielen (laag, middelhoog, hoog en extra hoog) gebaseerd op statistische onderzoeken en de analyse van gebruikersprofielen en gemiddelden. Bovendien is de WLTP-cyclus veel dynamischer dan de NEDC-cyclus en gebruikt hij krachtigere acceleraties, een hogere gemiddelde snelheid en een hogere topsnelheid.

 

De waarden die vanaf juni 2016 worden gepubliceerd voor de Opel Astra vormen een bereik dat als volgt moet worden geïnterpreteerd. De lage waarde is de laagste waarde uit de vier fasen van de WLTP-cyclus, behaald met de Astra-versie die de laagste verbruikscijfers voor de specifieke motor-transmissiecombinatie laat optekenen. De hoge waarde is de hoogste waarde uit de vier fasen van de WLTP-cyclus, behaald met de Astra-versie die de hoogste verbruikscijfers voor de specifieke motor-transmissiecombinatie laat optekenen. De behaalde waarden bieden dus een goed overzicht en een nuttige indicatie van het te verwachten verbruik.

Opgelet: De waarden van de WLTP-cyclus worden bepaald door middel van een gestandaardiseerde, vooraf bepaalde rijcyclus op een testbank.