CONFORMITEITSVERKLARING.

Dit voertuig bevat systemen die radiogolven sturen en/of ontvangen onderhevig aan Richtlijn 1999/5/EC of 2014/53/EU. De fabrikanten van deze systemen verklaren conformiteit met Richtlijn 1999/5/EU of 2014/53/EU.

 

Aanvulling op gebruikshandleiding