Vorige
 • HOE KAN IK OPEL ONSTAR KRIJGEN?

  • Opel OnStar is optioneel verkrijgbaar op vrijwel ieder nieuw model en op sommige uitvoeringen zelfs standaard.
  • U kunt OnStar 12 maanden gratis uitproberen. (Uitgezonderd Wi-Fi)
  • Wilt u Opel OnStar gebruiken? De adviseur heeft slechts een aantal gegevens, zoals e-mailadres, nodig om uw aanvraag te verwerken.
  MEER INFORMATIE
Volgende

  BESCHIKBAARHEID IN EUROPA

Opel OnStar - Beschikbaarheid van diensten in Europa

Beschikbaarheid van OnStar in Europa

De kaart geeft een overzicht van de landen waar de Opel OnStar diensten beschikbaar zijn, bovenop het land waar je de auto hebt gekocht. Erg handig om te weten als u op vakantie gaat of door Europa1 reist.

België

Bulgarije

Duitsland

Denemarken

Estland

Finland

Frankrijk

Gibraltar

Griekenland

Verenigd Koninkrijk

Ierland

Ijsland

Italië

Letland

Litouwen

Luxemburg

Malta

Nederland

Noorwegen

Oostenrijk

Polen

Portugal

Roemenië

Zweden

Zwitserland

Slowakije

Slovenië

Spanje2

Tsjechië

Hongarije

Cyprus

Beschikbaarheid van talen

 

Met OnStar wordt u altijd persoonlijk te woord gestaan. De OnStar diensten zijn beschikbaar in uw gekozen taal1. Uw infotainment is gelinkt aan OnStar. Om een taal te selecteren dient u 'Instellingen' te selecteren op het beginscherm van infotainmentsysteem. Daarna kiest u de gewenste taal2. OnStar is beschikbaar in volgende talen:

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Spaans

Nederlands

Pools

Portugees

VANAF AUGUSTUS 2016

Bulgaars

Tsjechisch

Deens

Fins

Noors

Roemeens

Zweeds

Slowaaks

Sloweens

Grieks

Hongaars

KIES UW OPEL MET ONSTAR

BESCHIKBAARHEID PER MODEL

ADAM

Beschikbaarheid per uitrustingsniveau:

OnStar is standaard op:

Glam, Slam

 

OnStar is optioneel op:

ADAM S, Jam, Open Air, UNLIMITED, ROCKS, ROCKS S

 

Opel OnStar bijzonderheden op ADAM:

Opel OnStar - Destination Download

Bestemming Downloaden

niet beschikbaar (vereist volledig geïntegreerd Opel navigatiesysteem)

Opel OnStar - The Smartphone App

Smartphone App

bestemming naar navigatiesysteem versturen niet beschikbaar (vereist volledig geïntegreerd Opel navigatiesysteem)

Opel OnStar - Theft Alert

Bijstand na diefstal

Opnieuw starten van de motor niet beschikbaar voor Essentia Trim

Astra

Cascada

Beschikbaarheid per uitrustingsniveau

OnStar is standaard op Cosmo en optioneel beschikbaar op het basismodel.

CORSA

Insignia

Beschikbaarheid per uitrustingsniveau

Opel OnStar is standaard op:

Cosmo, OPC-Line, OPC, Country Tourer

 

Opel OnStar is optioneel op:

Edition

KARL

Beschikbaarheid per uitrustingsniveau

OnStar is standaard op:

Cosmo

 

Opel OnStar is optioneel op:

Enjoy

Opel OnStar bijzonderheden op KARL

Opel OnStar - Destination Download

Bestemming downloaden

niet beschikbaar (vereist volledig geïntegreerd Opel navigatiesysteem)

Opel OnStar - The Smartphone App

Verstuur naar auto (App)

bestemming naar navigatiesysteem versturen niet beschikbaar (vereist volledig geïntegreerd Opel navigatiesysteem)

Meriva

Beschikbaarheid per uitrustingsniveau

Opel OnStar is standaard op:

Ultimate Plus

 

Opel OnStar is optioneel op:

Ultimate

Opel OnStar bijzonderheden op Meriva

Opel OnStar - Ignition Block

Hulp bij gestolen voertuig

Opnieuw starten van de motor niet beschikbaar

Opel OnStar - Door Lock / Unlock

Smartphone App

Vergrendelen / ontgrendelen op afstand niet beschikbaar

Opel OnStar - Tyre Pressure

Voertuigdiagnose

Weergave bandenspanning niet beschikbaar

Nieuwe Mokka X

Beschikbaarheid per uitrustingsniveau

Opel OnStar is standaard op:

Cosmo

 

OnStar is optioneel op:

Enjoy

Nieuwe Zafira

Beschikbaarheid per uitrustingsniveau

Opel OnStar is standaard op:

Cosmo

 

Opel OnStar is optioneel op:

Comfort, Edition

GTC

Beschikbaarheid per uitrustingsniveau:

Opel OnStar is standaard op:

OPC, Sport, Dynamic, OPC-Line

Close

Deze website (de “Site“) wordt beheerd door General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49-63, 4822 NK Breda ("Opel") en gehost op een server van General Motors Holdings LLC (Michigan, USA). Het geregistreerde kantoor van Adam Opel AG is gelegen aan Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Duitsland.

 

Lees a.u.b. deze bepalingen goed door voordat u deze website gebruikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u te kennen deze bepalingen te aanvaarden, ongeacht of u al dan niet besluit zich bij Opel te registreren. Gebruik deze website niet wanneer u deze bepalingen niet aanvaardt.

Algemene voorwaarden van de website

1.Intellectuele eigendom

 

Alle materialen op de website zijn het intellectuele eigendom van Opel. De inhoud mag niet worden gekopieerd of gereproduceerd anders dan noodzakelijk is om deze online te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan complete pagina’s van de website af te drukken voor uw persoonlijke gebruik, op voorwaarde dat:

 

(a) de documenten op de website of afbeeldingen daarin op geen enkele manier worden gewijzigd

(b) afbeeldingen op de website nooit afzonderlijk van de bijbehorende tekst worden gebruikt; en

(c) Opel‘s copyright en handelsmerk, of een verwijzing hiernaar, in alle kopieën wordt opgenomen.

 

Onverminderd het bovenstaande zal Opel bezoekers van deze website van tijd tot tijd in de gelegenheid stellen screensavers, wallpaper en andere materialen van de website te downloaden. Voor deze downloads gelden de hier genoemde voorwaarden.

 

Ieder gebruik van gedeelten van de website dat niet in overeenstemming is met de hier genoemde voorwaarden, is verboden. De materialen op deze website zijn in alle stadia van productie zorgvuldig gescand en gecontroleerd. Desalniettemin raadt Opel u aan gebruik te maken van geactualiseerde antivirussoftware.

 

2. Toegankelijkheid

 

Hoewel Opel zich inspant ervoor te zorgen dat de website 24 uur per dag normaal toegankelijk is, kan Opel niet aansprakelijk worden gehouden wanneer de website op enig moment en voor enige tijd niet beschikbaar zou zijn.

De website kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving niet beschikbaar zijn als gevolg van een systeemfout, in verband met onderhoud of reparatie, of vanwege redenen die buiten de invloed van Opel vallen.

 

3. Materiaal dat door bezoekers wordt verstrekt

 

Met uitzondering van uw persoonsgegevens, die onder het Privacy & Cookies beleid van Opel vallen, zal al het materiaal dat u naar de website verzendt, beschouwd worden als niet vertrouwelijk en niet vallend onder een intellectueel eigendom. Opel heeft geen enkele verplichting ten aanzien van dit materiaal. Het staat Opel en door Opel aangewezen medewerkers vrij dit materiaal en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en overige inhoud te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen en op andere manieren, voor elk gewenst doel, te gebruiken.

 

Het is verboden materiaal naar de website te versturen of op de website te plaatsen

(a) dat bedreigend, beledigend, kwetsend, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, grof, lasterlijk, godslasterlijk of discriminerend is, aanzet tot geweld of rassenhaat, inbreuk maakt op het vertrouwen of de privacy van een derde, of irritatie of ongemak oproept; of

(b) waarvoor u niet over de vereiste toestemming en/of goedkeuring beschikt; of

(c) dat deel uitmaakt van gedrag dat kan worden aangemerkt als crimineel, of daartoe aanzet, kan leiden tot wettelijke aansprakelijkheid of in andere zin inbreuk maakt op de wet of de rechten van derden, in ieder land ter wereld; of

(d) dat technisch schade kan toebrengen (met inbegrip van maar niet beperkt tot computervirussen, databommen, trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten en andere schadelijke software of gegevens).

 

Het is niet toegestaan de website te misbruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot hacking. Opel zal volledige medewerking verlenen aan autoriteiten of juridische instanties die Opel kunnen verzoeken of opdragen om de identiteit te onthullen of medewerking te verlenen aan het lokaliseren van iemand die materiaal naar de website heeft verstuurd zoals in deze paragraaf 4 omschreven.

 

4. Juistheid van de informatie

 

De informatie op deze website is bestemd voor klanten van Opel in Europa. De inhoud van deze website kan per land verschillend zijn. Als gevolg van tussentijdse wijzigingen in het aanbod van voertuigen en de specificaties ervan e.d. is het echter mogelijk dat de afgebeelde producten afwijken van de meest recente uitvoeringen.

 

Opel zal al het redelijke doen om te verzekeren dat de inhoud van deze website juist en actueel is. Opel behoudt zich het recht voor de specificaties van zijn producten, de prijzen, het aabod, de beschikbaarheid en inhoud te allen tijde te wijzigen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het vertrouwen op de inhoud van deze website.

 

Het is mogelijk dat een deel van de beschreven of getoonde uitrusting alleen in bepaalde landen of alleen tegen meerprijs leverbaar is. Klanten wordt aangeraden om de actuele specificaties en/of de door hen gewenste eigenschappen van een voertuig met hun Opel Dealer te bespreken.

 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitspraken en voorstellingen op de website en het materiaal op de website wordt "als zodanig" verstrekt, zonder voorbehoud, garanties of andere voorwaarden. Bijgevolg en voor zover wettelijk is toegestaan, biedt Opel de website aan op voorwaarde dat Opel alle verantwoordelijkheden, garanties, bepalingen en andere voorwaarden (inclusief, zonder beperkingen, de voorwaarden die bij wet worden opgelegd), met uitzondering van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, in verband met deze website uitsluit.

 

5. Aansprakelijkheid

 

Opel en haar bestuurders en medewerkers zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor enige vorm van verlies of schade die door u of door derden kan worden geleden (inclusief, zonder beperking, iedere vorm van directe, indirecte, strafrechtelijke of bedrijfsschade, derving van inkomsten, winst of goodwill, verlies van gegevens, contracten, geld of schade of verlies dat verband houdt met de onderbreking van bedrijfsactiviteiten), noch voor enig nadeel als gevolg van onachtzaamheid, het onvermogen om deze website te gebruiken of als gevolg van websites die gelinkt zijn aan de website of de materialen op dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen treffen als gevolg van uw bezoek aan of het gebruik van deze website of het downloaden van materiaal van deze website of van enige website die via een link met deze website is verbonden. Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Opel uitsluiten of beperken met betrekking tot:

(a)de dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Opel;

(b)bedrog of misleidende voorstellingen;

(c)aansprakelijkheid die onder het toepasselijk recht niet kan worden beperkt of uitgesloten.

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Alle geschillen in verband met deze website zullen worden beslecht volgens Nederlands recht en kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van Opel.

Close

1 Deze diensten hangen af van de mobiele netwerkdekking en beschikbaarheid maar kunnen varieren afhankelijk van locatie, tijd en weersomstandigheden.

 

2 Uitgezonderd Andorra

Close

1 Om uw oproep zo snel mogelijk te beantwoorden, zou u in uitzonderlijke gevallen eerst kunnen worden door verbonden met Engelstalige OnStar-adviseur.

2 Wanneer uw infotainmentsysteem is ingesteld in een niet door OnStar ondersteunde taal, zal een Engelstalige OnStar adviseur uw oproep beantwoorden.

Close

Beschikbaarheid Opel Onstar

Opel OnStar stuurt u een uitnodiging per e-mail. Klik op de link in het e-mailbericht en volg de stappen:

 

 • Kies een wachtwoord en geheime vraag
 • Controleer de persoonlijke gegevens, vul de persoonlijke gegevens aan en controleer ook de specificaties van het model
 • Accepteer de gebruiksvoorwaarden
 • Geef uw Opel Onstar voorkeuren aan

 

Na slechts vier stappen is Opel Onstar geactiveerd en wacht Opel Onstar op u als u uw nieuwe Opel ophaalt.

 

Na de gratis proefperiode van 12 maanden1, kunt u de OnStar Services verder blijven gebruiken. Hiervoor betaalt u echter een bijdrage.

 

Zodra ze beschikbaar zijn kunt u ook afzonderlijk Wi-Fi-hotspotpacks aankopen bij de aangestelde netwerkprovider.

Heeft u geen e-mailadres?

Geen probleem. Uw Opel dealer helpt u graag bij het registreren op de website. Opel Onstar is dan geactiveerd en klaar voor gebruik als u uw nieuwe Opel ophaalt.

 

Let op: Wie geen e-mailaccount heeft, kan niet genieten van onze fantastische OnStar-services zoals de smartphone-app, de maandelijkse e-mail met voertuigdiagnosegegevens of – wanneer beschikbaar – een Wi-Fi-hotspot in de auto.

 

1 Exclusief Wi-Fi-hotspot.

Close